Five senior leaders of Oromo Liberation Front has been arrested moments ago after their homes were searched without court order.

Five senior leaders of Oromo Liberation Front has been arrested moments ago after their homes were searched without court order.

– Abdi Ragassa
– Michael Borana
– Dr Shugut Geleta
– Yadi Abdulshakur
– Kennassa Ayana
They were taken away along their drivers and security personnel.

Hogganoota ABO 5 hidhanij jiran. Isaanis
– Abdii Raggaasaa
– Mikaa’el Boran
– Dr Shuggux Galataa
– Yaddii Abdushakur
– Kennasaa Ayyaanaa

Hogganoota kana waardiyyota lfi konkolaachiftoota waliin fuudhanii deemanij jiran. Taphani maraamartoo kun gana kamiifuu faaydaa hin qabu. Haa hafu. Gadi lakkisaa.

Jawar Mohammed


#Oromoo #hooggantoota #keetifbirmadhu!
Gurraaandhala 29-2020

Polisoonni Motummaa Xoophiyaa,mana jireenya hooggantoota ABO itti seenuun hiraarsaa (intimidate) godhaa akka jiran beekkame.
1, J. Abdii Ragaasaa – MSH Gumii ABO
2. J. Mikaa’el Boran – MSH Gumii ABO
J. Kennasaa Ayyaanaa M GS ABO
J. Yaddii Abdishakuur – Economic Advisor ABO
j. SHigux Galataa – Diplomatic Advisor ABO fi kannen biro kan tahan mana jireenya isaani marsuun itti seenanii akka intimidate gochaa jiran dhagayamee jira.
Hiraarsi fi Sakattaan poolisootan gaggeeffamaa jiru kuni hayyamaa fi ajaja mana murtiin ala tahuun isaammoo mootummaan Abiy abbaa irrummaa isaa ifaan jalqabuu isaa muldhisa.


BBC News Afaan Oromoo


ABO gamtoomee moo ABO gowwoomee jennee yaamnuun
Paartiilleen oromoo gara tokkootti dhufuun gaaddiisa tokko jalattii yeroo seenanii jiraniitti, maaliif sabaaf dhaabni kuniin tokkoma jechuun Kan 4FFAA gargaarsaaf tumsa BILTSIGINNAATIN ABOG Kan jedhu as bahee jira.
Isaan Kun hoo ALAABAAN isaanii kamii laataa?????
Yaa galaasaa yaa abbaa nagaa……