Fininnee Bulchiisa magaalaa buraayyuu ganda malkaa gafarsaatti

#Magaalaa Fininnee Bulchiisa magaalaa buraayyuu ganda malkaa gafarsaatti fajjessitoonni mootummaa bakka an ciisutti nu marsanii reebichaan keessa nu yaasani Poolisoonni 10 olfi namoota namoota 10 ol waliin Kunoo akkasitti mana nurraa diiganii bakkeetti nu hambisan.kana kunoo Mootummaan natu siif beeka jedhee lafa dhiitu.

Gola Guumaa


Magaalaa Finfinneetti Namoota maaskii ykn golgituu afaanii hin fayyadamne yoo argaman poolisoonni akka tarkaanfii fudhatan bulchiinsi magaalaa ajaja dabarseera.kanaaf yoo maaski bitachuus dadhabdan fooxaa ykn waanuma qabdaniin afaan keessan haguuggadhaa.