Finfinneetti Uummanni Waaan Nyaatu dhabee dukkaana saamaa jira.

Finfinneetti Uummanni Waaan Nyaatu dhabee dukkaana saamaa jira.Itti muddi lagannaa kee qeerroo kuni injifannoo keeti

Afaan Amaaraa akkuma Afaan Mootummaa Xoophiyaa tahe Sanatti Afaan kadhannaa Waaqaas isuma qofa akka tahu fedhumoo akkamisaa?


Chaltu Takele kophaatti qorra diilalla’a keessatti hidhamte. daa’ima harma hootu guyyaatti altakka qofa hoosisti. san caala haala mijatuun guddifachuu lagamte.
Hidhamtootni ABO hundi mana murtiitti dhiyaachaa hin jirani. hidhamtootni keenya hundi haa hiikamani.
Free all political prisoners!


Suuseen Eertiriyaa jirti jedhaa kaa!