Finfinneetti kunoo akkanatti raayyaan ittisa biyyaa uummata..

Finfinneetti kunoo akkanatti raayyaan ittisa biyyaa uummata reebaa ture. Network haa galatu har’a dhugaan baate.

AGM: Jawaar Har’a Mana Murtiitti Dhiyaatee Ture. Manni Murtii Maal Jedheen? Video Credit OMN

AGM: Ergaa Ariifachiisaa Oromoota Biyya Ameerikaa Keessa Jiraattan Maraaf Seenaa Jimjimoo Irraa