Finfinnee!Shira Nafxanyaan PP waliin lafa Oromoo irratti dalagaa jirtu ilaalaa!!!

Finfinnee!! Shira Nafxanyaan PP waliin lafa Oromoo irratti dalagaa jirtu ilaalaa. Kan dubbate Dr. Milkeessaa Miidhagaa Hogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Itti-fayyadama Lafaa Oromiyaati. BBC’tu dhiheesse.

“Karoora dhokataadhaan, qubsuma seeran alaafi ijaarsa seeran alaatiin Finfinneefi naannoo Amaaraa waltuqsiisuuf hojjetamaa jira. Wanti naannawaa Finfinneetti ta’aa jiru kuni siyaasa lakkoofsa jiraattotaa sabaan akka caalamu gochuuti. Adeemsa keessammoo ‘lafti kun kan eenyuuti?’ kan jedhurratti gaaffiin ka’ee abbummaa dhabamsiisuu, aadaa, afaan duguuganii balleessuu kan kaayyefate. Lafti Oromoo hammi kuni yeroo saamamu caasaan mootummaa inuma jira.taa’etuma ilaala. Caasaa keenyatu keessa galee waliin hojjechaa jira. Kanaaf dhaabuus dhaabsisuus dadhabne.”

Ferhan Abdulselam


Barakat Simon amma dura “hamma feetan dorgomtan Baadiyyaatti qamni nu moo’u hin jiru. Ummanni Itophiyaa hedduun baadiyyaa jiraata” jedheet moo’amee ofiifuu amma mana hidhaa jira.

Dr. Abiy ammoo “waggaa 50/60 Bilxiginnaa moo’achuun hin danda’amu” jedhe. Kaadreen Bilxiginnaa takka takkas jecha Barakat Simon irra deebi’uudhaan “Baadiyaatti ni moo’anna” jechaa jiru.

Afaaniin hundumtuu waan itti fakkaatu dubbateera. Kan Barakat Simon jedhes yerootu nu agarsiise. Kan Abiy jedhes yerootu nu agarsiisa. Yeroo ammaa gabaabduudha!


Oromo doesn’t matter:

As you know, the current political boundaries of African countries were decided and curved up arbitrarily, at the Berlin Conference, by simply using longitude and latitude imaginary lines rather than nations and their respective topography or geography. Although Minilik was not at that Conference, Abyssinian colonial expansion and the ‘invention of Ethiopia’ and the scramble for Africa were part and parcel of the scramble for Africa.

However, for the rest of Africa, the colonial powers left and many independent countries emerged, albeit maintaining the same political boundaries curved up by colonial powers.

While the rest of African countries rejoice of their independence, albeit challenges, Oromo, Walayta, Sidama, Somali, etc. continue to languish in the ‘prison of nations’ called Abyssinia (changed to Ethiopia after colonization).

So, colonization is the root cause of Ethiopia’s current plight and quagmire, which PP (party of the PM), EZEMA, ABIN, ADP and other anti-federalist elements vehemently deny. As a result, they are foolishly and dangerously on the march to curve up Oromia and other states, arbitrarily without any due considerations for nations and their landscape, with the goal of restoring colonial administrative map. This is a mission of the hankers of the empire who are hellbent to complete their forefathers ambition of assimilating Oromo, Sidama, Somali, Walayta, etc. into oblivion so that colonial Ethiopia – one nation, one language, one culture – would be restored.
That is why for PP (party of the PM), EZEMA, ABIN, ADP and the hankers of the empire:

. Oromo does not matter;
. Sidama does not matter;
. Somali does not matter;
. Afar does not matter;
. Walayta does not matter; and etc.

This begs the question: will Oromo and other nations rise up and defend and strengthen federalism or simply succumb to the wishes of neo-nafxxangas by taking it lying down with a sense of resignation?

Feleke Bogale