Finfinneen kan EynuTaetti? OPDON maliif Adaamaatti walgahii ..

FINFINNEEN KAN EYNUU TAETTII? OPDON MAliif Adaamaatti walgahii geggeeffatuu?

Finfinneen

OPDOn magaalaan guddittii keenya Finfinnee dha jetti. Garuu walgahii dhimma bulchiinsaa fi taliigaa hojii kan geggeeffattu yeroo hundumaa Adaamaatti. Gaafa Adaamaatti aryataman sanas tahee eega Finfinneetti ol deebifamanii booda kana irratti garaagarummaan hin jiru. Guyyaa har’aa kanallee barsiisota walgahii yaamtee kan mariisisaa jirtu magaalaa guddittii Oromiyaa, Finfinneetti osoo hin taane Adaamaatti. Kun maaliif taha? Finfinnee keessatti mul’achuu sodaatan moo akka Finfinnee keessatti walgahii hin geggeeffanne qaama jara dhowwetu jira? Mee barsiisonni har’a walgahii Adaamaa sanirratti afeeramtan gaaffii kana gaafadhaa.

Via Yaya Beshir