Finfinnee : What is going on in Ethiopia in the name of change? Is Ethiopia getting better?

Finfinnee  : What is going on in Ethiopia in the name of change? Is Ethiopia getting better?

You can Continue excluding the change agents and hence the legitimate process owners of this ongoing change in proposing draft laws policies or what ever you like to call it; but don’t forget that you may get the taste of your own medicine in trying to implement it. You have already seen the outcomes of such moves.

Girma Gutema

#Inbox

“Gareewwan adda aaddaa Finfinnee keessatti ijaaramuudhaan seerotaa biyya Itoophiyaa hedduu barreessaa fi fooyyeessaa akka jiran? Gareewwan kana keessa Ogessii Oromoo bakka bu’u akka hinjirre, yoo jiraates qubaan kan lakkaa’amuu ta’uu ni beektuu?

Jijiirama kanaaf lubbuu kan kaffalu Oromoo! Seeraa fi tarsiimoo kan itti qopheessuu kan biroo!

“Cybercrime draft legislation” jechuun gareen tokko har’a Finfinnee keessa taa’ee seeraa nuu barreessaa oole. Please follow up.”