Finfinnee: SIIDAA MILILIK dhiisanii siidaa magarsaa badhaasaa

Finfinnee: SIIDAA MILILIK dhiisanii siidaa magarsaa badhaasaa

Magaalaa Finfinnee naannoo Dhaabbata kuduraa fi muduraatti ykn ‘Atkilt tera’ jedhamutti kan argamu siidaa Abune Phexiros ykn Magarsaa Badhaasaa jalaa haarri cimaan balaa ibiddaa qaqqabsiisuuf ture guyyaa har’aa mul’ateera.Maddi balaa kanaa ifa tahuu qaba

Mohammednur Guye