Finfinnee: Shirri Guddaan Ammas Haala Gaaridhaan Jalqabuuf Deemaa Jira.

Shirri Guddaan Ammas Haala Gaaridhaan Jalqabuuf Deemaa Jira.Abadan Hin Ookalan!
Yeroo Kanaa Keessatti Engineer Taakkalaan Uumaa Kaasuf Deemuun Kun,Kan Isa Caala Oromoof Hojjatu Fiduufi Moo Kan Baldiraasif Hojjatutu Dhufuuf Deema Laata?
Hundaafuu Farda Keenyarraa Kooran hin Buune!

Dhimmi Finfinnee dhimma guddaa; godaanisa Oromoo fi Oromiyaa ti. Kanaaf dubbiin Finfinnee yoo kaatu kan rafe nii dammaqa, kan garaa keessa jirullee dhaladhu malee jedha. Kan du’eyyuu boolla keessaa sosocho’a. Dubbii Finfinneerratti taphni hin jirtu
Kanuma dubbiin jiru


OMN: The 33rd Oromo Studies Association Annual Confrence (OSA) [ July 26, 2019]

ESAT Eletawi Fri 02 Aug 2019

They are working veryย  hard but is that for Abiy or Brish!!


Dhimma Finfinnee ilaalchisee gabaasa OMN