Finfinnee “Qeerroo Walloo irraa dhufan keessaa Qeerroowwan gara 10 tahan hiidhamaanii jiru.”

#Finfinnee : “Qeerroo Walloo irraa dhufan keessaa Qeerroowwan gara 10 tahan hiidhamaanii jiru.”

via: Tsegaye Ararssa


#Ergaa_Ariifachiisaa!!

(Qeerroo Jimmaa)

“Akkuma beekamu Kabaja Ayyana irrechaa #2019 Hora #Finfinnetti fuuldra keenya Guyaa #Dilbata.2019 Kabajamu ilaalchisee #Qeerroof_qarreen ummanni oromoo kaabaaf kibba irraa,Lixaaf dhiha irraa dursanii gara finfinnetti kallattii hundaan imalaa jiru.Qerroowwan keenya muraasni dursanii godina jimmaa irraa finfinne seenanus Hedduun isaani garuu harraaf bori akka imalan quba qabna.Nutis Dursine harra ganamarra kan ayyaana irrechaatif imala Gara finfinnetti taasisaa jirru kessatti wontoota baay’ee taajjabaa dhufene jirra.

wonti isin isin ajaa’ibu Godina jimmaa qofa kessatti alaabaa faajji bilisummaa oromoo,uffata,Rivanii mallatto alaabichaa wojjin wolqabatan hunda imaltoota irraa fuudhaa jiraachuu isaaniti.Wonti nama ajaa’ibu ajaja gubbaarraa nuuf kenname jedhanii Dubbatanus Gibeen ceenee Hanga finfinnee seennutti sakatta’insaan alatti alaabaa fi waan alaabaa wojjin wolqabatu nun gaafanne.Hamma finfinne seenne jirra.Garuu kaabinoonni dabballoonni Opdo Godina jimmaa Waan ajaja gubbaa irraa kennamuun alatti aangoo Fedhii isaaniitiin Waan barbaadan gochuun silaa Amala isaaniti.Waan dhimma alaaba wojjin wolqabatu ilaalchisee Ajajni addatti gubbaa darbe akka hin jirres mirkaneffannee jirra.Opdo godina jimmaa Addatti Gocha akkanaa kellaa sarboo ,asandaaboo,dabalate hanga gibeen gahutti tarkaanfii faallaa fudhataa jiranu irratti Qaamni ilaallatu akeekkachiisa akka itti nuuf laatu dhaammanna.”


#Mannaagashaa

“Maaloo Ummanni gara dhihaa dhufee Finfinnee galuuf yoo xiqqaate sa’a 4 kellaa Managashaa irra dhaabataa jira. Sakattaana jedhu, garuu adeemsi isaa Finfinnee akka namni hin seenne dhorkuu fakkaata. Konkolaattota kumaatama nama lama ta’anii sakatta’u. Mee utuu qulqulleefatamee gaarii fakkaata naa jedhiin!”


OMN: Kora Gaaddisa Hoggansa Jaarmiyaalee Siyaasaa Oromoo, Finfinnee (Onk 3,2019)


FINFINNEE, FINFINNEE ‼️

= Finfinnee babal’isuuf
Meeqatu cittoo hooqate
Eenyummaa isaaf jecha
Meeqatu boqate

= Alagaan irratti ijaarrateet
Fakkeessuuf ililcha
Kan nutti jiru
Mana hedduu jira
Oromoo Eegadhu
Gocha alagaaf shiraa

= Kan beela’ee rafee
Kan quufee of dadhabe
Dhugaa Oromootu
Diina afaan qabe
Oromummaa leelifna
Isa daandirraa maqe
Qabneeto deebifna

= Kan saba isaaf
Dhugaan hojjate
Tolchineet eebbifna.

~by Tufaa Wadaajoo.