Finfinnee Oromiyaa : Duula Haaraa Gama Beenishaangul Gumuz Irraan Ummata Keenyatti Baname Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoorraa Kenname.

Finfinnee Oromiyaa

Duula Haaraa Gama Beenishaangul Gumuz Irraan Ummata Keenyatti Baname Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoorraa Kenname.

Ummanni Oromoo barootaaf lola daangaa faayidaa siyaasaa of keessaa qabuun heddu gaaga’amaa turuun beekamaadha. Waggaa kana keessa qofa daangaa Somaalee lola Liyyuu Hayiliin banteen ummanni miliyoona tokkoo ol ta’u qe’ee fi qabeenya isaarraa buqqaafamee rakkoo hawaasummaa hamaaf saaxilame. Yaalii fakkaataa ummata Oromoo Gumii fi saba Geedi’oo gidduutti uumameen gaaga’amni hamaan qaqqabeera. Ummanni keenya Walloos lola daangaa sabootni ollaa yeroo yerootti bananiin akka hamaatti haleelamaa yoona gahame.

Haleellaan karaa Oromiyaa Lixaa ummata Oromoorratti banames qaama itti fufiinsa saboota ollaa ummata Oromoorratti kakaasuun bu’aa siyaasaa haammachuuti. Ummanni Oromoo fi Gumuz ummata barootaaf nagaa fi obbolummaan waliin jiraataa turan ta’us yeroo adda addaatti walitti bu’iinsa qaamni biraan gidduutti uumuun yeroo adda addaatti uumamaa ture. Walitti bu’iisa uumamu keessatti ummanni keenya haala hamaan miidhamaa yoona gahe. Sababni ummanni keenya miidhaaf saaxilame keessaa muraasni:

1) Ummanni Oromoo waggaa 28 guutuu meeshaa hiikkachiifamaa saboonni ollaa isaa ammoo hidhachiifamaa madaalliin humnaa gara saboota Oromoo haleelaniitti jallachuu

2) Humni mootummaa dirqama heerri biyyaa irratti gate bahuu hanqachuun saboota kaaniif baabsaa ummata keenya ammoo haleeluu. Ummanni Oromoorratti lola banan tumsa humna mootummaa kanatti dhimma bahuun daangaa haleellaa isaanii babal’ifachuu

3) Loogiin gama humna mootummaa kun waggaa dheeraaf yaaddoo walitti bu’iinsaa keessa akka jiraatnu gochuu. Waldhabbiin akkanaa kun waliin jireenya sabootaa balaaf saaxilaa dhufuu

4) Mootummaa tokko jala jiraatamee tokko miidhamaa kaaniif ammoo seera cabsuun akka eebbaatti fudhatamuu, Oromoon ammoo itti fufiinsaa akka haleelamu taasisuu

5) Mootummaan hanqina isaa dhokfachuuf dhimma Oromoo ololaa miidiyaan haguugee darbuu aadaa godhachuu, aadaan kun hanga har’aatti osoo hin jijjiiiramiin itti fufuu

6) Saboonni loogii Mootummaa abdatan itti gaafatamummaa malee yakka suukanneessaa dalaguurraa of qusachuu dadhabuu, Oromoon haleellaa itti banamu meeshaa fi seera itti hirkatee ofirraa qolatu dhabuudha.

Gochaa suukanneessaan saba keenya Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa fi Beenishaanguul Gumuz keessatti gidduu kana raawwatamaa jirus dhugaa kana lafa kaa’a. Kana waan ta’eef, yeroo ummanni keenya akka hoolaa gorra’amee haala suukanneessaan qalamaa jiruu fi juumlaan qe’eesaarraa buqqaafamu kanatti mootummaan callisee ilaaluun amalli durii kan isa hingadhiisne ta’uu mul’isa. Mootummaan hatattamaan duula ummata keenyatti humna hidhateen baname kana akka gidduu seenee dhaabsisu gaafanna. Haalli kun itti fufnaan nageenya akeekame kan dukkaneessu ta’uus yaadachiisuu feena.

Injifannoon Ummata Oromoof!

Fulbaana 28,2018
Finfinnee Oromiyaa


#WARRI_ESAT_MAAL_JETTI_LAATA_VIDEO_SIMANNAA_NAQAMTEETTI_SABA_AMAARAA_TIIF_GODHAME_KANA_YEROO_ILAALTU?

#FULBAANA_30/2018

Oromoon saba #Amaaraa iddoowwan #uummatni_Gumuz_lola_kaastee irraa akkuma Oromoo lubbuu isaanii baafatanii achii bahanii tiif, #Naqamtee irratti Simannaa godhee jiruu fi olola diinummaa ESAT Oromoo fi ABO irratti geggeessaa jirtu akka namni taajjabuuf jechan Video kana duukaa maxxansuuf barbaade. Mee kanaan immoo maal jettiree warri ESAT????
Uummatni #Naqamtee gochaa gaarummaa fi Oromummaa hedduu nama boonsu gochuu keessaniif galatni keessan bilisummaa haa ta’un isiniin jedha.

#INJIFANNOON_UUMMATA_OROMOO_TIIF!!!

#ነቀምቴ
#የኢሳት_ቴሌቪዥን_ፕሮግራም_አዘጋጆች_ይህንን_ቪዲዮ_ከፍታችሁ_ስትመለከቱ_ምን_ይሰማችሁ_ይሆን???

#SEPTEMBER _30/2018

ይህ ቪዲዮ የሚያሳየው #በቤኒሻንጉል_ክልል ከማሽ ዞን የሚኖሩት #የጉሙዝ ብሄረሰብ ተወላጆች በቤኒሻንጉል ክልል ከማሽ ዞን እና #በኦሮሚያ_ክልል_ምዕራብ_እና_ምስራቅ_ወለጋ ዞኖች በሚገኙ አዋሳኝ ወረዳዎች ሰሞኑን በተከሰተው ከፍተኛ ግጭት ምክንያት ከጉሙዝ ብሄረሰብ እየደረሰባቸው ካለው #አሰቃቂ_እና_አረመኔያዊ_ግድያና_ጭፍጨፋ ከሞት አፋፍ #እግሬ_አውጪኝ ብለው እንደነሱ የግድያው ሰለባ ከሆኑት #የኦሮሞ_ተወላጆች ጋር በመሆን አምልጠው #ነቀምቴ ከተማ የገቡ #የአማራ_ተወላጆች ፣ #በነቀምቴ_ህዝብ እየተደረገላቸው ያለውን ወገናዊ አቀባበል ነው።

ታድያስ የኢሳት ቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጆች ይህንን ቪዲዮ ከፍታችሁ ስታዩ ምን ተሰማችሁ??

እውን #የኦሮሞ_ህዝብ_እና_ኦነግ እናንተ እንደምታካሄዱብን የስም ማጥፋት ዘመቻ ጨካኝ ነን ???

ለማንኛውም እኛ የኦሮሞ ህዝብ እና #የኦሮሞ_ነፃነት_ግንባር ( #ኦነግ) ሁለት ሳንሆን አንድ እና #አንድ_አካልመሆናችንን በሚገባ ልናሳውቃችሁ እንሻለን።

የስም ማጥፋት ዘመቻውን ደግሞ እያካሄዳችሁ የምትገኙት ፡ እናንተው #የኢሳት ቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጆች እና #የግንቦት_7 ደጋፊዎችና አመራሮች እንጂ መላው የአማራ ህዝብ እንዳልሆነ የኦሮሞ ህዝብ ጠንቅቆ እንደሚያውቅ እና ጥላቻም እንደሌለው በድጋሚ ልናሳውቃችሁ እንሻለን።

እኛ እናንተ እንደምትሉን፡ ጠባብዎችም ትህምክሂተኞችም አይደለም። ለሰው አዛኝዎች እንጂ።