“Finfinnee bakka mana baruumsaa Afaan Oromoo jaaruuf karoorfamee manni dhuunfaa jaaramuufI !!!

“Finfinnee bakka mana baruumsaa Afaan Oromoo jaaruuf karoorfamee manni dhuunfaa jaaramuufI !!!

“Finfinnee naannoo Winget bakka mana baruumsaa Afaan Oromoo jaaruuf karoorfamee dagaan bu’uraa maayametti manni dhuubfaa jaaramuuf dallaan kaayameera
Jawar Mohammed