Finfinnee : “Kuni Gamoo Bulchaan Bulchinsa Boolee Aanaa 11 Ijaarrachaa juru keessaa tokko.

#Finfinnee (Inbox)

“Kuni Gamoo Bulchaan Bulchinsa Boolee Aanaa 11 Ijaarrachaa juru keessaa tokko. Kaabinoonni hundinuu qabu, naannoo Kanaatti, Taakkalaa dabalatee.”
#Abiy_must_be_removed!

Via: Tsegaye Ararssa