Finfinnee keessatti yeroo jalqabaaf akkasitti hordoftoonni amantaa kiristaanaa dirree walakkaatti bahanii Afaan Oromootin uffata aadaatin

Finfinnee keessatti yeroo jalqabaaf akkasitti hordoftoonni amantaa kiristaanaa dirree walakkaatti bahanii Afaan Oromootin uffata aadaatin faayamanii yoo kabajan arguun koo.kunis injifannoo fi bilisummaa tokko.

 
Via: Miidhaksaa Abbishuu