”Finfinnee keessa giddugala aadaa Hararii hundeessuuf bulchiinsi magaalichaa deeggarsa godha”

Above Single Post

‘Finfinnee keessa giddugala aadaa Hararii hundeessuuf bulchiinsi magaalichaa deeggarsa godha’

Injinar Taakkalaa Uumaa dhalattoota Hararii Finfinnee keessa jiran waliin ayyaana Shuwaal Iid kabajaniiru.

Ittaanaan kantiibaa magaalattii, pireezidantii Naannoo Hararii Ordiin Badrii waliin tahuun, hawaasa Hararii waliin marii gaggeessaniiru. 

Marii kanarratti Inj. Taakkalaan, Magaalaa Finfinnee keessa uummanni Hararii giddugala aadaa fi eenyummaa isaanii itti guddisan hundeessuuf, bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa ni taasisa jedhaniiru.

Kabajni ayyaana kanaa warra Hararii biratti iddoo olaanaa kan qabu yogguu tahu, guyyaa 8ffaa ji’a ‘Shuwaal’ keessatti kabajama. Jiini kunis erga jiini Ramadaanaa dabre booda kan ittaanudha.

Suuraa fi odeessa kana fuula Facebook Mayor Office of Addis Ababa irraa arganne.

BBC News Afaan Oromoo


”Addis Ababa” city has promised to help the Harari community build culture centre in Finfinnee. Good. Other nationalities already requested and building their own cultural centre include Silte, Gurage, Amara, the other 75 must be offered spots to build their own culture centre. Finfinnee must be a multicultural city with a dominant Oromo language and culture background. Certainly not now but this should be an open government policy over the coming 20 years.


Giddu-gallii aadaa sabaa fi sablammii 80 hundii yaa ijaaramu. Bakka imbaasiin France fi Russia giddu-galeessa akkasi qabanitti kuni waan dur hojjatamu qabu ture. Aadaa saba fi sablammii kamu arguuf bakka sabni jiru deemu otoo hin barbaachisin magaalaa Finfinneetti namni fedhe daawwachu danda’a.

Biyya Oromiyaa

Below Single Post