Finfinnee Irraa: Mootummaan Nafxanyootaa magaalaa Finfinnee keessati.

Finfinnee Irraa: Mootummaan Nafxanyootaa magaalaa Finfinnee keessati.

Odeeffannoo

Finfinnee Irraa

“Torban Haacaaluun du’e ilmaan Nafxanyootaa magaalaa Finfinnee keessa jirtu ISUZU kudhaniif konkoolaattoota manaa hedduu bobbaasuun meeshaa waraanaa mana mana irra deemani qoodaa turan.Warra miseensa baaldaraasii fi Izeemaatiif Shugguxii yommuu laatan warra sabaan Amaaraa qofa ta’aniif ammoo gajaraa, warra saba biraa kan akka Guraageef immoo ulee qoodaa turan. Kanaan Oromoo ajjeesaa, of keessaa balleessaa jechaa turan. Kana Mootummaan ni beeka.Kan garee kana bobbaasee garee Iskindiir Nagaa jalatti buluudha.Meeshaan waraanaa (Sniper, qawwee, boombi fi shuguuxii ) lakkofsan hedduu ta’e magaalaa Finfinnee kan akka galu godhe daldalaa meeshaa waraanaa kan ta’e nama Warquu Ayitanaw jedhamuuf garee isaati. Gocha kana warri biyya bulchaa jedhu marti akka gaaritti ni beeku, harka lafa jalaaniis deeggaraa jiru. Meeshaaleen kuni kan geejjibamu bifa maraan; boottee bobaa’aa, ISUZUn, Konkolaataa mootummaan, midhaan keessa dhoksuun, geejjiba uummataan. Meeshaan waraanaaa kuni darbe darbee qabne yaa jedhan male tarkaanfiin warra daldaluu irratti fudhatame hanga yoonaa hin jiru.

QERROOF QARREE OROMIYAA


Bishooftuu
Guyyaan kunis ni dabraa
#OromoProtests
#OromoRevolution
#JUSTICEFORHAACAALUU
#FreeOromoPrisoners
#AbiyMustGo
#bilxiginnamustgo

Naannoo Amaaraa keessatti waan Amaarri jedhutu hojiirra oola.
Naannoo Tigraay keessatti waan warri Tigraay fedhan qofatu hojiirra oola.
Naannoo Oromiyaatti hoo, waan Oromoon fedhutu tahaa jiraa? Fedhii Oromootiin Oromoon ajjeefamee hogganoonni isaa hidhaatti guuramanii? Oromoon maal jedha?

Yaya Beshir