Finfinnee! Iccitii Masaraa Mootummaa 4kiloo keessa miliqee nu dhaqqabe!!

Finfinnee! Iccitii Masaraa Mootummaa 4kiloo keessa miliqee nu dhaqqabe!!

#Oduu_Ammee #Breaking_news!!! Iccitii Masaraa Mootummaa 4kiloo keessa miliqee nu dhaqqabe!! Dhaga’aa wal dhageesisaa? IYYA IYYA DABARSAA?

Finfinnee #Inbox “#AbiyAhmed fi #Tekelan filannoo dhufu Finfinnee keessatti moo’uuf jacha Magaalaa Finfinnee gara Naannootti ol guddisuuf qophii barbaachisu hunda xumuraniiru! Kaayyoon jara guddaan gaaffii Ummaatni Amaaraa Finfinnee irratti qabu deebisanii Filannoo dhufu moo’uudha! Kanaaf immoo hojii jalqaba eegalaniiru fkn, ~ koondiminneemiin kooyyee faccee haga bu’uraalee misoomaa hinguutatiniitu hafe malee kuun hundi Lammiilee saba amaaraaf dhooksan keennameera! ~ Bulchiinsi Finfinnee kan duraan araddaa (qabalee) kudhan 10 ture amma gara kudha sadiitti 13 ol guddateera! ~ Lafti qotee bulaa Finfinnee guyyuma guyyaan saffisaan Lammiilee Saba Amaaraaf kennamaa jirti! Paartiin PP/ABIY Fi Tekelaan Gaaffii Abbaa Biyyummaa Oromoo Finfinnee irratti qabu deebisuu dhiisi matuma Finfinneetu dhabamsiisuuf deemu kuni shira Shira Master Plan irra hamaati ummaatni Oromoo Bahaa, Dhihaa, kaabaa, Kibbaa, akka dura dhaabatu biraan nu ga’i” Shira Magaalaa Oromiyaa Finfinnee alagaatti gurgurachuu, Oromiyaa bakka lamatti kutuu kana akka dura dhaabannu #Sharegodhuun IYYA IYYA DABARSAA? #Hubadhaa; Odeeffannoo kun 100% dhugaadha Sabboontoota ilmaan Oromoo Qaama Mootummaa olaannoo irraa!

Via: Tulluu Hiyyeessaa


አንድ ግለሰብ 460 ሺህ ካሬ መሬት ያለመንግስት ፈቃድ እና እውቅና በሀገወጥ መንገድ አጥሮ ለዲያስፖራ ሼር ሲሸጠ ተደረሰበት የሚል ዜና አንብቤ ገረመኝ። ምክንያቱም አምና የዚህ መሬት ጉዳይ በፖሲቲቨ መልኩ ሲናፈስ ጥያቄ አንስቼ በፌስቡክ ለጥፌ በሚዲያም ስናገር፤ የመንግስት አካለት ሳይቀሩ ገበሬውን እና ዲያስፖርዋን አስተሳስሮ ልማት ላይ ለማሳተፍ የታቀደ ህጋዊ ስራ ነው አሉ። እንዲያውም ጥያቄ የሚያነሱት የሀገር ልማት የማይፈጉ ናቸው ብለው ዘመቱብን።

ከአንድ አመት በኋል ያለመንግስት እውቅና እና ፈቃድ የተደርገ ወንጀል ነው በማለት ግለሰቡ መታሰሩን ሥሰማ በጠም ግርም አለኝ። የመንግስት ሰዎች ከላይ እስከታች በደምንብ የሚያቁት፣ እንዲያውም እንደጥሩ የልማት ምሳሌ ሲያቀርቡት የቆየ፤ በድብቅ ሳይሆን በገሀድ በመንግስት ሚዲያዎች ሳይቀር እንደ በጎ ሲዘገብ የቆየ ፕሮጀክት ነው። እና ዛሬ ምን ተፈጠረ ? ሁለት መላ ምት

1) ሌባ ሲሰርቅ ሳይሆን ሲከፋፈል ነው የሚጣላው
2) ሰውዬውን በሌላ ጉዳይ ጠምደውት ይችኛዋ መያዣ ሰበብ ልትሆን ትችላለች

Jawar Mohammed

Bara dabre waa’ee ‘waldaa qonnaan bultoota misoomaaf kaafamanii’ kana gaafii kaaseen ture. Garuu qondaalonni mootummaa waanuma seeraan hojjatamaa jiruufi qonnaan bulaa fayyaduudha jedhan. Inumaatuu misooma ummataa waan hin barbaanneef gaafaii kaaftan jedha. Har’a ammoo isaanummaan deebi’anii seeraan ala lafti saamame jedhan. Yeroo ‘saamamu’ osoo beekanii, inumaatuu qeeqa nuti kaasaa turre busheessaa turanii, har’a girgirrii uumuun maalifi laata? Waan lama ta’uu mala

1) Hattuun gaafa hattu waltaatee gaafa qoodattu wal lolti
2) Abbaa qabeenyaa san miidhuu barbaadanii sababa kana itti baasan.

Lamaan kana hin hanqatu.

 

 

 


ኦሮሚያና በተለይም ያባቶቼ ሃገር የሆነችው ፊንፊኔ ልክ እንደዚህ ቢጫ ፌስታል [ኦሮሚያ] ሁሉንም ዝባዝንኬዎች በፍቅር አቅፋ ይዛ እዚህ መድረሷ በጣም ያኮራኛል😎

ከሰፊውና ተጽኖ ፈጣሪው የቱለማ ኦሮሞ የሜታ ጎሳ የሚወለደው ዳድ … ጉተማ ቢቂላ፣ ቢቂላ ሹዌ ፣ ሹዌ ሾቦ፣ ሾቦ ሻምቡ፣ ሻምቡ ጅርማ፣ ጅርማ ጎዳና…. እያለ የሚቀጥል…

ሜታ የሚባለው የባላገሮቹ የነጉተማ ቢቂላ ክላን በንጉሱ ይሆን በደርግ ዘመነ-መንግስት በቢራ ስም መሰየሙ አንዳንድ ሰዎችን ሊያበሳጫቻው ይችላል🤣 … እኔን ግን ያስደስተኛል —አያበሳጨኝም … that’s for sure!! እንኳንም ቢራውን በኛው ሰየሙት!! There is no bad publicity ይላል የፈረንጆቹ ዘመናዊ ማስታዊቂያ መርህ።

በነገራችን ላይ ከሜታ ቢራ ባለቤቶች ወይም አስተዳዳሪዎች ጋር ምንም ዓይነት ግንኙት ኖሮኝ አያውቅም። አግኝቻቸው በንደዚህ ዓይነት ነገሮች ላይ ባዋራቸውና ሜታ ቢራ በሚለው ነባር ብራንዳቸው ላይ እንዲቀጥሉ ባዋራቸው ግን አልጠላም።

Girma Gutema


 

2 Comments

  1. Which COVID is more dangerous? COVID – 19 or Abiy Ahmed? To me Abiy is more dangerous for Oromo than COVID -19. Oromos will take care of COVID as it is a known killer. Yet Abiy smiles as his in-laws and kills Oromo youths, women and men (older and younger).

Comments are closed.