#Finfinnee fi magaalota Oromiyaa #OPDOtu gurgurate.

#Finfinnee fi magaalota Oromiyaa #OPDOtu gurgurate

Waggaa 30n hardhaa duuba deebi’aa guddina magaalaa Finfinnee fi baldhina ishii ilaalaa. Magaalli Finfinnee fi magaalonni Oromiyaa bara Dargii keessa baldhinaa fi guddina hin qaban. Sirni saamichaa fi ajjeechaa EPRDF kan TPLFn durfamu erga biyya qabatee hojiin isaanii inni jalqabaa qabeenya horachuuf bobba’uu turan. Saamicha gaggeeffamu kana keessatti gartuulen EPRDF hunduu qooda keessaa qabu. Qabeenya ofii saamsisuu fi uummata ofii ficcisiisun kan akka OPDO hojjate hin jiru. Finfinneen akka amma jirtu kanatti akka lafti Oromoo qircamee gurguramu, qonnaan bulaan Oromoo Finfinnee fi naannawa Finfinnee buqqa’ee akka dirretti faca’u kan godhe wayyaanee osoo hin taane kaabinee qe’ee keessatti dhalatanii qe’ee isaanii gurgurataniidha. Lafa Oromoo habashaa, Silxee fi Guraagetti gatii shaayii fi bunaatin kan gurgure kaabinee OPDO warri irraa bitateeyyuu ragaa itti baha.
 
Qonnaan bultoota Oromoo mana manarra deemee kan lafti sirraa “warasamuu” fii dafii waanuma xiqqotti gurguradhuu bahi jedhee lafa qonnaan bulaa Oromoo irraa gurguree Oromoo qullaa dhaabee orma Oromoo irratti abboomse dabballoota OPDO qe’ee isaanii gurgurataniidha. OPDOn saba ofii alagaatti gurguratte. Qe’ee ofii alagaatti gurguratte. Hardha qe’een Oromoo nutti alagoomtee afaan keenya akka wallaaltu kan godhe OPDOdha. Kan dachee Oromoo chabaa chabee gurgure warra TPLF Afaan Tigree dubbatu osoo hin taane isuma Oromoo Afaan Oromoo dubbatu tahuu warri lafti irraa fudhatame ragaa bahu.
Kana liqimsaa Warri OPDO

Firaa’ol Ahmad


Keekiyyaa Badhaadhaa- Barraaq – New Ehiopian Oromo Music 2020(Official Video)