FINFINNEE 4KILOO : Galgala kana Magaalaa Finfinnee keessatti dhukaasni iddoo lama keessatti ta’e!

FINFINNEE 4KILOO #INBOX!
#Qulqulleeffanneerra!
Galgala kana Magaalaa Finfinnee keessatti dhukaasni iddoo lama keessatti ta’e!
1, 4kiloo keessatti Agaazii lama (2) qaama hin beekamneen ajjeeffamteetti!
2, Naannoo Horaa Finfinnee ‘Filiwuha’ 3F Agaazii lama (2) Daaraa taateetti! Hanga ammatti Agaazii Kudhan 10 Ajjeeffamteetti! Qaamni gacha kana raawwate Shakkii tokko malee hidhattoota Nafxanyaati!
Akka Kaadireen Facebook irra Xibaaraa Jirtuu kana mitti! Magaalattiin Soororkaa hamtuu keessa jirti Haala jiru hammataadha gara Fonqolcha Mootummaatti deema jira Shakkiin jadhu waan jiruuf haala jiru hunda duukaa buune isiniif Maxxansina nu #hordofaa#Share

Shukuradin Jamal


Nafxanyaan eenyu? Jaarsa kana dhageeffadhaa!


Jugment for the Ethiopian nations and nationalities : IS THIS REFLECTING THE NEW ETHIOPIA OF NATIONS AND NATIONALITIES OR THE OLD REGIME OF AHMARU MONOCULTURE?.


#Breaking News
Naannawa Daalattii ykn 4 kiilotti Poolisoonni Feedraalaa walitti dhukaasaa jiru jedhamaa jira Iskander Naggaatis hidhamee dhukaasa guddatu deemaa jira akkasuma Kashlabboota hedduu gurmeessanii daandiin guutuun cufameera Anaa duruu naaf galee jedhe umeen ilmi suleyman Dhagahu didan malee. Ashaagree jazaa kee hin dhabin Akaawwii nyaatee fixee haqqisee Ee ifaajee ilkaan kiyyaa jedhe oromtichi tokko!!Mu’aassin Aliyyii Gaara Goonii

Qeerroo Finfinnee akkasitti Finfinnee dammaqanii eegga jiru, hanga amma jeequmsa kaasuf kan qophaa’an gara 160 kan ta’an to’annoo jala olaniiru

I think this guy have not a political knowledge

እኔ እንደማስበው ይህ ሰው የፖለቲካ ዕውቀት የለውም