Here is video showing Finfinne police in collaboration with city hooligans attacking Qeerroo on the eve of arrival of OLF leaders.

Here is video showing Finfinne police in collaboration with city hooligans attacking Qeerroo on the eve of arrival of OLF leaders.

Jawar Mohammed

Dukkana nurraa mulquuf
Warri ta’ee dabre aarsaa
Dhalli dhalaaf galaa kaayee
Seenatu seenessee faarsaa

Harka qullaa mormatanii
Morma ofii kanneen muran
Lubbuu sabaaf hin qusanne
Warri laate kanneen turan

Lafee jaraan har’a geenyee
Har’a gandaan wal qoqqooduun
Aangoo firaan waliif hirree
Namuu aaree waliin ooduun

Lagaaf gosaan adda ba’uun
Miidhaa malee maali bu’aan
Oromummaan diina motme
Warri nurraa darbe du’aan

Roorroo kalee kufee cabe
Lafaa kaasee deebisuufii
Oromummaan tokko taanee
Qabsoo haqaan ceesisuufii
.
Olaantummaa diinaa cabsee
Ollaa hundaaf wabii ta’e
Kumaatamaan nurraa dhumee
Kumaatamnis biyyaa ba’e

Bobaa diinaa jalaa baasee
Keenyumaayyuu of beeksise
Warra kalee diina tiksu
Dirqamsiisee nuuf deebise.

~by Usmaan WaariyooHeeban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISHOOFTUU

“Namoonni lamaan kun kadhataa of fakkeessuun Magaalaa Bishooftuu keessa otoo naanna’anuu shakkamanii yoo qabaman. Waraqaa eenyummaa gara garaa qabu. Waraqaa eenyummaa Wandee jedhamu kun waraqaa poolisii yunvaristii Harammayaa fi waraqaa eenyummaa Matahaaraa jedhutu harkatti argame. Lamaanuu Afaan Oromoo hin beekan. Inni kan waraqaa eenyummaa hin qabu. Maqaan isaa garuu Ashannaafii jedhama. Iddoon dhaloota isaa wal qixxeedha jedhee himata. Qeerroon Magaalaa Bishooftuu hojii boonsaa hojjachaa jiru. Inni 1ffaa irratti argamu kun Ashannaafii, 2ffaan Wandee jedhama.”