Guyyaa hardhaa Jiraatton Magaalaa Finfinee Naanoo Ayer Xeenaa Markaznii Ansaara Ustaaz

Guyyaa hardhaa Jiraatton Magaalaa Finfinee Naanoo Ayer Xeenaa Markaznii Ansaara Ustaaz Muhaamed Farajiif Ustaaz Abdurahman khadiriin fi Ustaazota bira ifi keessatti hammate Qindeessumma ustaaz Muhaamed Farajiin Hawaasa keenya Shiira diinattin qe’e fi Qabeenya isaani irraa buqaafamanii Magaala Buurrayyuu iddoo 5 argamani Buurrayyuu , Kattaa , Gafarsaa , Anfoo fi Ashawaa Meedat Abbaa Wara 413 deegarsa kan taasisaniif Abbooti waraa Huunda Tokko Tokkoon isaanif Ruuza Kiiloo 10 , Harcee Kiiloo 10 , paasta Firii 6 , Zeeyta letira 2 kan taasisaniif wolmaa Galati baasi Qarshii kumma 300 oliin haawaasa keenya deegarsa akka taasisan beekkameerra .

Via: Hamza Borana

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.