Finfine Democratic Party: Gaaffii Oromoota Kiyyaafi;

Finfine Democratic Party#Gaaffii Oromoota Kiyyaafi

This guy is top guy, I swear he is better than some ”mainstream” party officials. He knows how politics works. Great job ‘President’ Mame.


Paartiin Iskaandar Naggaa Paartoolee Kan Biiroo Isatti Dhihaatan waliin walittii Baquuu isaaf Midiyaaleen Biyyaa Keessaa kaleessa gabaasaa oolaniiru,Haatau Malee Paartiileen Ilaalchi Jaraa Sirna Durii Deebissuf Sochoaa FKN, #Izeemaa,#Aabin,#Baaladara Iskaandar Naggaa #Bilixigginnaa ,Mehiidiid fi, KKF, tahuun Isaa ni Beekama…!!
Gaaffiin Ani Oromoo Kiyyaarraa Qabu ?
#Aniis Paartiilee Oromoof Dorgoman keessati baquumoo….???
Culullee Kiyya qabadhee haaluman amma itti Jiru kanattii Itti fifuu…????

Lakkii Paartiilee Oromoota Keenitti Baquu Qabda Yoo naan jettan Eenyu waliin walitti baquu…??
Jajjabina Keenyaaf yaadni keessan nu tumsa waan taheef Koomeentii koo jalatti yaada qabdan bilisaan naaf tarreessaa…..!!!!
Abba imanaa finfinnee pirezidant Mame mame

Baharudin Musema Yasin

1 Comment

  1. Waldaa Macaa fi Tulammaa dukaa waliigalii hojjedhu. Yokaan immoo dhaaba ilma Macaa fi Tulammaa ta’e duukaa waligaliitu hojjedhu.
    Kana jechuun KFO fi kkf hin dubisiin jechuu mitti.

Comments are closed.