Fincilli Ummataa Finfinneetti dhoowuuf Deema!

Fincilli Ummataa Finfinneetti dhoowuuf Deema!

Jireenyi hammaatee jira. Gatiin meeshaales dachaadhaan dabalaa jiru. Boba’aan hin jiru. Seenaa biyyattii keessatti karaa mul’atee hin beekneen gatiin boba’aa litira tokko irratti qarshii 4 dabale. Kanaanuu hin jiru. Boba’aan karaa Sudaan galu ni dhaabbate. Karaa jibuutii galchuufis hanqina doolaraa gudaatu
jira.
 
Konklaattonni hedduun lagannaa hojii dhaabuuf qophiirra jiru. Bakkoota akka Dassee, Kombolchaa, Kamisee, Dabrasiinaa faatti Sochiin geejibaa dhaabbatee jira. Oromiyaa bakkoota hedduu rakkoo Nageenyaa fi hiriira mormii taasisamaa jiruun sochiin geejibaa dhaabbataa jira.
Yeroo ammaa Finfinnee dabalatee magaalota biyyattii hunda keessatti muddama guddaatu jira. Keessattuu, Finfinneen rakkoo gabaa fi qaala’uu jireenyaa kanaan bokoktee dhoowuuf qarqara geessee jirti. Kunis, rakkoon siyaasaa gara rakkoo diinagdee fi hawasummaatti cehaa jiraachuu agarsiisa. Rakkiin diinagee ammoo deebi’ee sirnicha akka diiguu beekamaa dha.
Falli Maali?
 
Falli jiru siyaasa sirreesuu qofaa dha. Siyaasa sirreesuu jechuun maal jechuu dha?
-Hidhamtoota siyaasaa hiikuu
– marii siyaasaa taasisuu
-Mootummaa cehumsaa ijaaruu
-Filannoo bilisaa geggeesuu… jechuu dha.

Ajaahib Jimaa Tooboo


የተላከውን እርዳታ ማን ዘረፈው?፤ “ማስራብ የጦር ወንጀል ነው” ተመድ | ETHIO FORUM


OMN: አሳሳቢው የረሀብ አድማና አንደምታው! (Feb 9, 2020)

በትግራይ ከፍተኛ በደል እየደረሰ ነው-UN/ አምስት ክልሎች ምርጫ የማድረግ ፍላጎት የላቸውም/ ሱዳን ደፍራናለች መንግስት ተገቢውን መልስ መስጠት አለበት