Fincila Warraaqsa Galaana Uummataa Deeggarsa Hoggantoota Siyaasaa Oromoo!

OT:Gurraandhala 9,2021- Fincila Warraaqsa Galaana Uummataa Deeggarsa Hoggantoota Siyaasaa Oromoo Hawaasa Oromoo Koloraadootiin

Dr Henok G. Gabisa
Columbus Ohio
 


Global #OromoProtests in front of state department.


Jawarifii hidhamtonnii siyasaa du’aaf jirenyaa giduu jiruu jedhuu JaaLDawud ibsaa

Hiriira Minnesota


Qondaala olaanaa Adda Biliisummaa Oromoo kan ta’e, Obbo Gadaa Gabbisaa guyyaa har’aa gara mana jireenya isaatti galaa osoo jiruu magaalaa Buraayyuu keessatti tika mootummaafi poolisiitiin butamuun isaa dhaga’ame.
 
Obbo Gadaa Gabbisa guyyaa har’aa walga’ii Boordiin filannoo Biyyaalessa Itiyoophiyaa qopheesse irratti ABO bakka bu’uun hirmaachaa turee, bakka jireenyasaa kan taate magaalaa Buraayyuutti galee, gara mana ofiisaatii deemaa osoo jiruu poolisiidhaan butamuusaa OMN odeeffateera.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf OMN Gaafatamaa quunnamtii uummataa ABO kan ta’an Obbo Battee Urgeessaa gaafatee jira. Obbo Batteen, hidhamuun qondaalticha kanaa dhugaa ta’uu himanii, yeroo ammaa kanas waajjira Poolisii magaalaa Buraayyuu keessa jiraachuusaa akka oduu dhaga’an OMN-tti himaniiru.
 
Obbo Gadaa Gabbisaa dabalatee, qondaalonni ABO gurguddoon hedduun mana hidhaa jiraachuu isaanii kan yaadachiisan Obbo Battee Urgeessaa, hidhaafi dararaan mootummaan miseensotaafi geggeessitoota ABO irratti godhaa jiru kan durii caalmaa hammaachuusaa himu.
 
Qondaalota Adda Biliisummaa Oromoo gameeyyii dabalatee, dargaggoonni ji’oota muraasa dura gara hooggansaatti dhufan warreen akka Gadaa Gabbisaa, Lammii Beenyaafi Dawit Abdataafaa hidhamuun, paartichi akka humna haaraatiin hin utubamneef yaalii ijibbaataa mootummaan taasisaa jiru ta’uu agarsiisa jechuun haalichi xiinxala hayyootaas argateera.


የመቀለው አድማና ተቃውሞ፤ዳውድ ኢብሳ ለጃዋር ጥያቄ፤ “ህወሓት ደፍሮኛል” ኤርትራ፤ የመንግስቱና መለስ ዜናዎች፣ ሱዳንና ሰራዊቱ፣ የጋዜጠኛዋ የግድያ ዛቻ| EF