Filannoon Maaliif barbaachise? Deebii gehaa Video tana irraa argattanii daawwadhaa. Kan Barreeyse Jawar Mohammed, Kan Sagaleeyse Immoo Osman Abdulatifii itti dhihaadhaa.

Filannoon Maaliif barbaachise?
Deebii gehaa Video tana irraa argattanii daawwadhaa. Kan Barreeyse Jawar Mohammed, Kan Sagaleeyse Immoo Osman Abdulatifii itti dhihaadhaa.


Nafxanyaan godinaale Arsii, Shawaa Bahaa fi naannawwa Finfinneetti rakkoo uumu akka danda’an beekamaadha.barcumaalee paarlaamaa mo’uu akka danda’an dagatamu hin qabu. Goodinaalen kunniin dur irraa kaasee Nafxanyaan kan itti qubattee fi OPDOnis bara wayyaane kanatti lafa gurguraa Oromoo buqqiisaa kan itti ture dha
Biyya OromiyaaRakkoo ummata keenyaa imimmaaniin qabachuu dadhabe

OMN: Marii Waltajjii Mandii (Sad. 23, 2018)


WBO fi Poolisii Oromiyaa OMN