Filannoo Keenyaa: Dorgomaa cimaa Raayilaa Odingaan filannoo

Filannoo Keenyaa: Dorgomaa cimaa Raayilaa Odingaan filannoo pirezidaantummaa hin hirmaadhu jedhan

(bbcafaanoromoo) –Ogganaan Paartii mormitootaa cimaa, NASA, kan ta’an Raayilaa Odingaan filannoo pirezidaantummaa irra deebiin torban lamaan kana gaggeeffamuuf ture keessaa ofi baasaniiru.

Odingaan filannoo haqa qabeessa gaggeessuuf yeroo dabalataa ni barbaachisa jechuun filannicha keessaa of baasan.

Manni murtii olaanaa Keenyaa filannoo pirezidaantummaa Hagayya gaggeefame ture haquunsaa ni yaadatama.

Haaluma kanaanis, filannoon irra deebii Onkololeessa 26 akka gaggeefamuuf beelamni qabamee ture.

Dorgommii keessaa of baasuun isaanii komishiinin filannoo biyyattii akka of-qopheessuuf yeroo dabalataa akka argatu taasisas jedhaniiru, Odingaan.

Komishiniin filannoo biyyattii osoo of hin haaressiin lammata dorgomuun isa duraa caalaa balaa hamaa nutti fida jedhaniiru.