Federeshiniin Atleetiksi Itoophiyaaa Maaraatoonii Addunyaa London ..

Federeshiniin Atleetiksi Itoophiyaaa Maaraatoonii Addunyaa London irratti gaggeeffamuuf deemu irratti Filannoo Atleetotaa Kaleessa gaggeesseen Atleetota Oromoo hedduu Dorgommiin ala godheeera .

Isaan Keessaa Dorgommii Muuxannoo Maaraatooni hedduu Kan qabu ni hirmaata jedhamee kan eegama Ture Atleet Qananiisaa Baqqalaa Filannoon Ala taheera Akasuma Atleetii Oromoo Caalaa Baayyu fi Amaan goobanaa Dorgommii Meetira Kuma 3000 irratti gahumsa fi leenjii gahaa kan godhaa turan fi hirmaachu Kan dandahan shira irratti xaxameen filannoon Ala taheera Kanaan Wal qabatee Itti Aanaa Leenjisaa Yohannis Kan jedhamuufi Atleet Caala Baayyuu jiddutti walitti bu’iinsa Uumameen Yeroo Ammaa Caalaa Baalchaa Polisootaan barbaadama jira Kanaaf Oromoonni naannoo Finfinnee jirtan Caalaa Diina Jalaa Akka Baaftan isiniin jenna.
Mootummaan wayyaanee Gama hundaan Ilmaan Oromoo miidhuu Itti fufeera.

Federeshiniin Atleetiksi Itoophiyaaa


Abbaan irrummaa wayyaanee gama Federeshinii Atileetiksii Itoophiyaattis babal’ateera. Odeessa kana dubbisaa.
=======
“Atiletonni durii kan akka Darartu Tulluu fi Silashiin Sihiin faa Federation Atiletiksii akka Caalaa hin adabne gafataa jiru. Garuu Hayilef Gabraegzaber faa akka Caalaan waggaa lamaaf figuu hin dandenyee irratti murtesaanii jiru. yaa tayuu male Caalaan hangaa ammati polisiin barbadamaa jira. hanga ammati hin argamne.”

Via Yaya Beshir