An eye witness saw these trucks being set on fire by federal police in Ambo.

An eye witness saw these trucks being set on fire by federal police in Ambo.

Via: Jawar Mohammed

Agaaziin Wayyaanee yeroo isheen magaalaa Amboo keessaatti qabeenyaa mataasheeti barbadeessitudha. Ofumasheeti gudbdeetu uummaticha gube jetti. Kijiba Wayyaanee jechuun kun ragaa fanaa kanumadha!


Team Lemma should directly address the concerns of the Ambo people, if need be by being there and listening to their concerns. In particular, they should demand the immediate removal of the Federal Forces. The people must avoid all confrontation with the Federal Army. Qeerroon of eeggannoo cimaa dhan socho’uu qabu. Everyone should avoid unnecessary sacrifices. And no one should fall into the TPLF traps.
“Amboon guutuuma guutuu tti to’aannoo Qeerroo fi ummataa jala galtee jirti.sa’a 5:54 dha. Makalakayaa fi Federal police umna ishii ol itti taanaan keessaa baqatee bakka goal project jedhamutti dhokatee jirti. Umna dabalataa gaafatttee turte.Bakkoo hanga ashawaa meedaatti waan dandii lammiin keenya ummata Amboo tiif tumsuuf jecha waan cufee jiruuf elecopiter dhaan umna dabalataa eeggachaa jiru. Qeeroon Amboo of eeggannoon dhaabbachuu qabna. Lammiin keenya tumusa nuuf gootan Galatooma jechaa jiru ummanni Amboo.”

Via: Tsegaye Ararssa