Fed police has taken more than 300 AAU Oromo students to its custody, this is provocation that might lead to Oromiyaa wide protests and shutdown.

Fed police has taken more than 300 AAU Oromo students to its custody, this is provocation that might lead to Oromiyaa wide protests and shutdown.

The question these students have asked is exactly what we all are also demanding. BRING OUR STUDENTS FROM AMHARA REGION. Register those who have already come to Oromiyaa (probably thousands now) in universities across Oromiyaa and the rest of the country.

In Dirre Dhawaa, a police force that is dominated by Naftengas is complaining that it is being evaluated and corrective actions are to be taken. Government needs to completely disband this unconstitutional police. I think Somalis and Oromos need to sit down and talk, solve the Dirree Dhawaa issue. That is the only sustainable solution.

If nothing works, peacefully partition the city. Oromos have nothing to lose. We will see how the fuck the Naftengas will live in an Island in down town Dirree Dhawaa.

Biyya Oromiyaa

#Oduu_Ammee #Finfinnee_University (Inbox)

“Seenaan bara 2004 ( 1996) yuniversiitii Finfinneetti barattoota Oromoo irraatti dalagame ammas irra deebi’ee jira. Barattooti baayinaan 350 ol ta’an yeroo tokkotti gara hin beekamnetti mooraa keessaa poolisiin qabamanii deemaniiru. Sababni immoo barattooti Oromoo yuniversiitota naannoo Amaaraa jiran amma furmaata argatanitti hin barannu jechuun sagalee obboloota isaaniif ta’uudha.

“Bara 2004 barattoota Oromoo yuniversiitii Finfinnee gaaffii mirgaa gaafatan 300 ol ta’an qabanii mooraa leenjii poolisootaa kolfeetti reebicha hamaa fi dararama cimaa erga irraan ga’anii booda namoota muraasa hidhaatti darbanii heddumiinan immoo barumsa isaanii irraa akka adabanii turan seenaan ni yaadatta.

“Sirni kuni ammas akkuma kaleessaa gocha wal fakkaataa barattoota Oromoo irraan ga’aa waan jiruuf uummati Oromoo kana beekee ilmaan isaaf akka dirmatu isiniin jenna.

“Doorsifni, reebichii fi hidhaan barattoota keenya irraa haa dhaabbatu!

~from Dula Mulugeta Gute.


#Waldia_University:
Barattoon oromoo University waldia jirani rakkoo hamtuu keessa jiru. erga gaafa ijooleen oromoo university waldia keessaatti Ajeefaamani eegaale warrii moora keessaatti hafe rakkoo hamttu keessa jirru.Hooganaa ijoolee oromoo waldia kan ta’ee barata Tarressa Balchaa dabalate ijooleen Oromo 40 ol ta’aan Butaman eessa akka jiran haga har’aatti hin Bekkamu. warrii university kessaatti haffaan immoo guyyaa 12f bakkee/ala qorraa fi aduu keessaa erga turain booda, humnaa waraanan rebamani dormiti debi’aan turan, ergaassi kuno dormii keessaati hidhaaman jiru, gadi bahuun, suuqi dhaquun, bakke bahuun, kutaa dhaquun hin jiru. qabeenyi issaani samamera, wayyan, laptopin, dokuumentin hunduu jala fudhatameera. amma jireenyi issaan wayyaa maalee dormi keessa bulu, achi kaffee nyaatan debi’uu.Injiiraan ijoolee nyaate dhumuuf jiru. murasni issaan immo miliqaan kan bahaani finfinnee fi bakkee adda addatti rakkof saxilama jiru. Ijooleen sabaan amhara ta’aan immo baracha jiru, qormata fudhacha jiru, ijooeen oromo rakkoo fi gidira kessaa ta’aa, issaan immo baracha jiru.
OROMO Barumsa irraa Ugurun ergaa nafxaanyicha Akalework Habte-Wold galmaan gahaacha jiru.

UUUUUUUUUUUUUUUUUU yaa OROMO nuuf birmaadha.

maqaa ijoole oromo #waldia‘aatti buttamte essaa buuten issaan dhabamee keessa muursa:
“1. Tarreessaa Baalchaa – political 2ffaa
2. Daggafaa Abbabaa – Political 3ffaa
3. Awwol Irree – Political 2ffaa
4. Ashannaafii Tasfaa – Injiinerii 4ffaa
5. Araarsaa Baloo – Artii 3ffaa
6. Darajjee Tasfaayee – Artii 3faa
7. Geetahun Katamaa – Injiinerii 5ffaa
8. Daawwit Karrayyuu – Physiology 3ffaa
9. Kamaal Fayisoo – Biotechnology 3ffaa
10. Dingataa Waaqkennee – Peda.”
Tarreessaa Baalchaa issaa photo irratti agartaan kana.
Shemsudin Teha Mohamed