Featuring Borana Singer and Gada historian Artist Loko Ashane

Featuring Borana Singer and Gada historian Artist Loko Ashane
Odaan Aduu Bahuu dhowwe
Odeessaan haaloo Baasu dhowwe
Gaafa janni Haaloo Baase galu
Odeessaan afaan Biiroo mare,
Zabana dhiirtii oduu guuru yaatu
Ka Tokkummaan keenna laamsha’e,
Dubartii akka dhiiraa taate
Kunoo Anu jira jette
Artist Lokol Ashene
Nageelliso irraan gadi baate,
Lookoo Mata dhiiraa
Alaqa akka Masulee
Midhaaddu akka Darmi Liiban,
Hidhaani qalla sorsa
Mataan yuubi dase,
ilkaan ke Aanani
Sanyii Jaatani Ali,
Ta qoonqo bilbila
Sittu sanyii tiyya,
laallattee dubbattaa
seena katabatta,
Goota faarsite
Jira Abdachiifta,
Warra jibbaachifte
Qabsoo itti fufsiifta,
Lookoo ojja dhiiraa
Qabsooftu dubartii,
Akka baraalle mitii
Aada fi safuun bulti./Galgalo D. Liiban