Fayyisaa Lelisaa, Houston Half Marathon 2ffaa ba’ee Xumure

Fayyisaa Lelisaa, Houston Half Marathon 2ffaa ba’ee Xumure. Injifannoo guddaa dha. Otuu akka isaan kaanii yaadi boodatti si harkisu hin jiraannee akka ati Record haaraa galmeesitu abdii guddaan qaba. Ati garuu Atileetii qofa miti. Ambaassaddera uummata keetii, abukaattoo lammii keetiiti. Xiiqoftuu koo! Umuriin kee haa dheeratu. Ati bara nuti ol ilaallee samii keessaa duumessa dhabne Qaxalee rooba abdii nuu roobde dhaam.