Fayyisaa Lalisaa waldorgommii walakkaa maaratoonii Great North Run

Fayyisaa Lalisaa waldorgommii walakkaa maaratoonii Great North Run 3ffaa bahuun makkattoo qabsoo agarsiisuun xumuree jira!!Qabsoon itti fufa.

Great North Run


»Sir Mo Farah wins fourth consecutive Great North Run »