Fayyisaa Hayiluu Anaa Nyaatu New Oromo Music 2020. Okash Studio.

Fayyisaa Hayiluu **Anaa Nyaatu** New Oromo Music 2020. Okash Studio.

Alamuu Ajabii Egaa Waatu Jira New Oromo Music 2020. KeenBoon Studio.