The fate of those who are between two fires. They have no country

The fate of those who are between two fires. They have no country or government to care for them and their destination is built with special kind of Hell!

Who will save our people?

Baqaatootni east afrikaa rakkoon hanganaa hin ja’amneef saxillamanii jiraan warri
Biyya offii irraa jireenyaafis tahee rooro dheefaa bahaani kunoo gammojjii araba kessaatti akka baraa durittii akka gabrattii biffaa harayyaan gurguraama jiraan qaaqalammattis jiraan jarraa tokko ol akka of duubba deebinee yaddanuu nuu dirqaamsiisee
Waqaayoo haa dirmaattuf

Via: Najat Hamza

1 Comment

  1. Sad to see this espiecally the women. please girls it is better to die in your own house rather than go through this. A man can take risks but women can’t do that. Please girls stay put in your country wether oromia or somalia or Eritrea.

Comments are closed.