Farrifttu: Duuti warra du’a namaan hawwuuf haa ta’u saba koo ani nagaa koon jira!

Farrifttu: Duuti warra du’a namaan hawwuuf haa ta’u saba koo ani nagaa koon jira ! Ittiiqaa Tafarii Warra Lolaa