Falmattoota-Goototi kunneen yakkamtoota miti; shakkamtootas miti. Isaan falmattoota haqaa fi bilisummaa ti.

Falmattoota-Goototi kunneen yakkamtoota miti; shakkamtootas miti. Isaan falmattoota haqaa fi bilisummaa ti.
Gootonni kunneen kaayyoo hidhamaniif qabu; ofii bilisa bahuu qofaaf miti kan hidhaman; ummata Oromoo miliyoona shantama gabrummaa jalaa bilisa baasuuf malee.
Haga ummati Oromoo bilisummaa argatutti qabsoon itti fufa!!
Dhábasá Wakjira Gemelal