Falmataa Kabbadaa WBO ABDI SABAA New Oromo Music 2019

Falmataa Kabbadaa WBO ABDI SABAA New Oromo Music 2019

Mohammed Deksiso hanga ammaatti bakka geessan hin beekamne. Oromoon hundi nama kanaaf sagalee tahee bakka jiru beekuu qaba. Nama hayyootaaf sagalee tahee dhabamsiisan callifnee ilaaluun kan isa booda dhufu hamilee cabsuudha. Namni post kana argite hundi facebook kee irratti post godhii sagalee tahiif. t.me/ferhanabdulselam


Diplomaasiin WBO jabaachuu argisiisa!
Humni addaa naannoo gambeellaa WBOtti makamaa jira!
Dhiitee kufaankun booji’amee akka itti gammadu argitanii???Qacam!
Injifannoo WBO Zoonii Kibbaa
Ebla, 24/2021
Godina Booranaa Aanaa Mooyyalee ganda Maddoo bakka addaa #Shiidaa_Coomaa ardaa olla Kanataatti shan battalatti ambise; mataan madoolee warra ka Yaa’aballootti Ambulaansiin deemu amma Meegga ykn Tulluu Fardaa ya dabre.
Barbada Daaraa uwwifate uubii too’achuu kajeela!

Falmataa_Kabbadaa WBO_ABDI_SABAA New_Oromo_Music 2019