Oromoo hundaaf faayida barbacha yakka akkasi Oromoo irrati raawwachun adabbii qabachu qaba.

Oromoo hundaaf faayida barbacha yakka akkasi Oromoo irrati raawwachun adabbii qabachu qaba.


“Dr. Brihanemesikal Sanyii fi Akkitiviston biyya alati galan OPDOn fayyida fi Malaaqan bite eegere fi enyuummaa Oromoo Oromummaa baleesu, keesumati Afaan Oromoo baleesu shiira akkasi hojeecha jiru, yeeroo amhari fi Tigire Dabalate Afaan Oromoo Afaan hojii biyoole ta’uu qaba jeedhanti, Kayyoo Oromoo kumatami itti dhume fayida dhunfati jijjjiru Dr.Brihanemeskal akkasi jeechun isaa yakka gudadha. Dr.Brihanemeskale Afaan Oromoo yoo ofi isaati walale Caaraa Oromoo Milliona 60 ta’uu qoofa isaa morma jira. Nami kun caalise miti kan kana jeecha jiruf saganta Dr. Abiyi faa kara Daiqun Daneil Kibiriti Ministera Barumsa Afaan Oromoo gara kuta 6 gadi deebisuf karoorfatan dha, Oromoo hubadha Nyaxanyoon Amhara, Makoo, fi Diqala TPLF Tigiray caalaa kara ergamtoota kana Oromoo fi Oromummaa baleesuf deemu kanafu adeemis Dr. Abiyi fi Lammaa Magarsa kana dura dhabatamu qaba.Kaayyoo Oromoo Gaafi Qeeeroo fi gaafi Oromoo itti wareegama ture hunda dhiisa kayyoo Amhara rawwachisa jiru. Waan kun waan akka salphati birra dabaru miti, Oromoo waan qabsa”eef tokko ilee itti yaadame hojeetama hin jiru, karrroo fi saganta ilee hin qaban fi haassaa miefatan ummata gowomsun dhabachu qaba. Akkitivistoon Diaspora OPDO moofa caalaa fayidaf biyya galte beeka of goote media irrati saba keenyati balaqama jirtu of irra dhorku qabana, hin caalisan, haatuun haatuu jeechu qabna.”

1 Comment

  1. I am deeply sorry that the names of G. Taddese Biru, Elemo Qilxu, etc, is being mentioned by such a trash person!! OPDO was and still is a condom of anti-Oromo forces, one of the advocate of which is this sellout called BirhaneMeskel. Oromo will never be free of subjugation as far as such mental-slaves talk and act in the name of Oromo!! Disgusting!

Comments are closed.