EZEMA (PP) qamni jedhamu naannoon Oromiyaa jedhamu akka jiraatu hin barbaadu. Dhaabileen Siyaasaa maqaa Oromoon akka jiraatan hin fedhu.

EZEMA (PP) qamni jedhamu naannoon Oromiyaa jedhamu akka jiraatu hin barbaadu. Dhaabileen Siyaasaa maqaa Oromoon akka jiraatan hin fedhu.
 
dhaabileen siyaasaa “Gosummaa” irratti hunda’aan baduu qaba jedha. ABO fi qaamilee mirga Oromo falman “shororkeessitoota jedhe -document dhiheenya kana baaseen.
E mail miliqee baheen ammoo Andaargaachoo Tsiggee/ Biraanuu Naggaa faa Abiyyi wajjin ta’uun Dhaabbilee siyaasaa Maqaa sabaatiin dhabbatan diiguu qaban. Dhaabilleen siyaasaa Sabummaa irratti hunda’aan yoo diigaman malee, jiraachuu isaanii du’a Itoophiyaa ariifachiisa jedhaa jiru.
Paartii akkanaati egaa har’a magaalaa Harar keessatti duula na filadhaa kan adeemsisaa jiru.
Hoggantoonni fi Sabboontonni Oromoo mana hidhaa jiru.
Dhaabbileen siyaasaa Oromoo PP(EZEMAn ) dhiibanii bahanii jiru.
Oromoon waan isaa ta’u ni beeka!!

Caltu Buto  Booree Oromo Music