Expecting from TPLF ‘s regime “doing good deeds” is the same as expecting a bird from snake’s egg

Expecting from TPLF ‘s regime “doing good deeds” is the same as expecting a bird from snake’s egg

Expecting from TPLF ‘s regime "doing good deeds" is the same as expecting a bird from snake's egg

Hundaaf Bosona naannoo Oromiyaa keessa jiru hunda mootummaan Abbaa irree Wayyaanee xiyyaraan Binzeela itti naqee Abo keessa Galan jechuun gubuu eegalee jira iyyaa Iyyata walii dabarsaa na km a fi bosonaa naannoo Oromiyaa wooyyanneeni gubaa jirti share gochuun walii dabarsii kan oromoo Tate hundinuu. garaan nu gubatee ilmaan oromoo fi bosonaa Oromiyaa gubani lafaa Oromiyaa soommaalee gurgurti kahaa oromoo Waliif birmadhaa

Via: Massii Sanyii Fayisa Lelisaa