ETIYOPHIYAATTI dhaabbatoonni baankii dhuunfaa Hirdhinna mallaqaa

ETIYOPHIYAATTI dhaabbatoonni baankii dhuunfaa Hirdhinna mallaqaa irraan kan ka’ee, rakkoo guddaa keeysa seenanii jiru.

Hoojjatoonni baankichaa akka himaniitti uummatnii biyyattii mallaqa qusannoon waliitti qabataa turan baankoolee keeysaa waan qaban baafachuun gar malee heddumaayaa dhufuu irraa kan ka’ee, haalaa sodaachisaa keeysa biyyattii galchuu danda’eera.

ETIYOPHIYAATTI dhaabbatoonni baankii dhuunfaa Hirdhinna mallaqaa

Via:Mohammednur Guye