Ethiopia’s cadres saying the a single satellite China sent to space will bring a profit of $80 billion to Ethiopia’s economy

Elon Musk’s Space X which has launched more than 122 satellites is valued (has market capital) of around $33 Billion. So why is Ethiopia’s cadres saying the a single satellite China sent to space will bring a profit of $80 billion to Ethiopia’s economy. Are we in an age of blatant lies and North Korea style propoganda?

Solan Bongase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akka African news gabaasetti Chaaynaan maaykiroo saatalaayitii Itoophiyaaf gumaachite kana doolara milyoona 6 itti baafte; injinarootas leenjifteef. Saatalaayitiin kun tajaajila qunnamtii kan akka TV faa kan kennuu miti. ‘Remote sensing’ qofa tajaajilli inni kennu. 70kg ulfaatinni isii. Kan Itoophiyaa kun Afrikaa keessatti saatalaayitii 41ffaa dha. Odeeffannoon maaykiroo saatalaayitii kanarraa argamu maaykiroo saatalaayitii kanaan alattis dhaabbilee akka NASA fi ESA irraa bilisaan ykn maallaqa xiqqaan akka argachuun danda’amus himamaa jira.

Walumaa galatti Itoophiyaan bilisaan kana argachuun waan gaariidha. Injinarootni leenjifamaniifis muuxannoo irraa horachuuf gargaara.

Garuu dhimma siyaasaatiif itti dhimma hin bahinaa! Suuraa sobaatiin ummata hin burjaajessinaa! Hammuma argame san himaa! Sobni yoo nama salphise malee nama hin guddisu!

Ferhan Abdulselam


የአብይ አህመድ ካድሬዎች ይህንን ነገር መልሱልን ከቻይና የተወንጨፈው ሳተላይት ኢትዮጽያ አቅም ኖሯት በራሷ ገንዘብ ያስፈወነጨፈችው ነው ወይስ በስጦታ ???

እንደ US News ዘገባ ከሆነ ዛሬ ከቻይና በአንድ መንኩራኩር ወደ እስቴስ የተላኩት 8 ሳይተላይቶች ሲሆኑ አንዱም አነስተኛ ሳተላይት (microsatellite) ለኢትዮጽያ በስጦታ የተሰጠ መሆኑን አስነብቧል ።Daniel Dhaba


Afaan Oromoo buchullaa kanaa ilaalime😃 Aktiivistoota raqaa mallattoonshee kunoo kana.