Ethiopians/Oromoo Demonstrations in Netherlands

Ethiopians/Oromoo Demonstrations in Netherlands

Gadaa Hunde was live.

Biyya ufii keesatti baqataa tahan

Warraaqsi Oromoo sirna kolonii boqqisee haala Oromoon walabummaa birmadummaa fi walqixxummaan biyya ofii irratt abbaa tahe nagaa fi gammachuun naannaa saa … Kan isaan ummatoota biraan tokkummaa akkamiin, nagaan waliin jiraachuu yaada kennachuu dandahan yoo birmaduu tahan qofa

UUMMATA OROMOO KEESSATTTI SABONUMMA AKKAMITTIN JABEESSUUN DANDA’AMAA?
Sabonummaa uummata oromoo keessatti jabeessuun baayee barbaachisadha. Sabonummaan kun Karalee adda addaan adeemsifama ture. Qabsoonis godhamee lubbuun beektotaafi Gootota hedduu darbeera. Isaan haa bu’uureessaan malee nuti immoo dhaloota amaa akkamittin sabonumma jabeessu qabnaa? Gaafin gaafi namoota hundumaa yoo ta’u yaada garagaraa kaasun ni mala. Haa ta’u malee namni kammiyyu hangaa hubannoo isaa yoo dubbate cubbuu hin qabu.

Qawee qawee
Qeerroo Bilisummaa!

Abbaa Duulaa : Sagalee hate
Abiy: Lagannaa yoo dhiisuu baattan akka mootummaan jiru isinitti agarsiifna jedha.
Abiy: Gaafii Misoomaa gurguddoo dhiisanii ajandaa waraanni nama fixe, poolisiin nama ajjeesse yeroo hunda nuuf baasu jedha

konsartii QophiiShimallis Abbaabuu*Oromo Music*jajabadhu Qerroo2018

Abbaa qabeenyaa nama 2 fi 3 miliyoonera taasisuudhaaf qonnaan bulaa nama tokko lafasaarraa hin buqqisu ani, never”
bbo Lammaa Magarsaa Pireezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Dhaamsa kana Qalbiin caqasaa 2018