Free after more than a year in detention – Ethiopian opposition leader Dr Merera Gudina is among the first of hundreds expected to be released

Free after more than a year in detention – Ethiopian opposition leader Dr Merera Gudina is among the first of hundreds expected to be released


Qerroon Burayyuu yeroo amma kana Alabaa Oromoo dandirraa diba jiruu. Injiffaannon kan Oromooti


Regime agents are arresting the Qeerroo in Burraayyuu for turning out en mass and decorate the streets with the Gada trio-colors to welcoming Dr Merera.

Burraayyu
Yeroo amman kana Magaalaa #Burraayyu mana qopheessaa biratti qeerroon oromoo walitti gurma.un Alaabaa Abbaa Gadaa darii aspaalti irratti otuu dibaa jiranii polisiin dhorkee jira “Qeerroon keenyas wajjira nageenyaatti iyyachuuf deemee jira furmaata barbaanna.Alaabaa minilikin isa magaalaa guutuu keessaatti fannifamaa jiru qaamni dhorke hin jiru keenya maalif. Qeerroo_Burraayyuirraa