Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council decrees all prayers to be performed from home.

Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council decrees all prayers to be performed from home.


Ummata qashxii gorsa dhagayu qabnaa bar !!

“kun gabaa guddaa aanaa botor xollayii uummani walisoo hanga aanaa xiroo afataa akkasumas limmuu hanga abbaltii itti fayyadamuudha har’a kana fakkaata aanolii biroof barnoota akka ta’u post nuuf godhi”