Ethiopia: Whose militia are those people? This is Moyale massacar under OPDO-EPRDF administration. What’s the difference between OPDO and woyane?

Ethiopia: Whose militia are these people? This is Moyale massacar under OPDO-EPRDF administration. What’s the difference between OPDO and woyane?

There is no point for Lemmaa Megersa to stay as a president of Oromia!!!What he is doing? His job supposed to be protect the oromo people; not only working hard for how to stay longer on power by killing WBO members, No!!

Ethiopia: This is Moyale massacar under OPDO-EPRDF administration.
What’s the difference between OPDO and woyane?
Komba Godana.
Whose militia are these people?
Do they have a moral? Cowards and barbaric


Watched a graphic video of pile of dead Oromos being displayed and paraded by Garre militia. The Garres (Garri) are Oromo speaking people who claim to be Somali. They migrated to Moyyalee over the last three decades from their land in North Eastern Kenya. We have said time and again, government needs to step up and solve the Moyyalee issue. Without a swift action, the crisis in south Oromia might deteriorate further into a cross border civil war.

“Gungumee si dhageessise; calaqqisee sitti agarsiise. Kanarra haameen sitti ajjeera?” jedhe.
Ob Lammaa Magarsaa kun Oromiyaa Kibbaa ti; waan humni TPLFn durfamu gochuutti jiru qalbeeffadhu!


#Iyyannoo_Booranaa
Raayyaa ittisa biyyaa keessaa Warrii kalleessaa waajjira poolisii seenee miseensota poolisii keennaa ficisiisee fi dheengadda galgala jaarollee teenna jajabduu ficisiisee,
1. Colonel Mulugeta
2. Shambel Berhe
3. Shambel Mohud (Ogaden)-
-Shabal Mohud Raadaarii INSA isaatti eegaadha.
– Shanbal Mohud kan Raadaarii hiiksiseef tarkaanfii nurratti fudhachiisee dha!
Kana qofaa osoo hin ta’in warrii jahaan kanaan duraa ganda shawabareeti nama fixan hangaa hardhaa achii hin fehamne, kanaaf walliin ta’anii, haalloo Sabaa keennarratti bahaa jiranii, hatatamaan tarkaanfiin akka irratti nuu fudhatamuu gaafannaa!”
Finna Booranaa irraa!