Ethiopia To Hold Critical Election Amid Period Of Political Turmoil

Ethiopia To Hold Critical Election Amid Period Of Political Turmoil

Ethiopia is about to hold elections, touted as its first democratic ones, amid ethnic violence and a brutal war in the northern Tigray region.

Source: Npr


Kufaati kan eegale….
Kufaatin Jawaar fi Lammaa kan eegale:
1. Gaafa Habashaan isaan jajjee isaan immo mirqaananii nu qofaatu beeka jechuu eegalanii daran dhimma isaanif xiyyeefannoo kennuu eegalan. Isheen immo kiyyoo duuban qopheefacha turte.
2. Jawwee fi Lammaan Dhaabilee Oromoo kaan akka homaa hin beeknetti tufachaa turan. Oromoos “callisaa , obsaa “, fi kkk jechaa Oromoo gadi qabaa garuu yaada habashoota baayyee aggeefatu ture.
Kun abshaala tahu dhadhabuu dha.
Furmaanni:
1.waanta hunda irratti mirqaanu miti.
2. Dursa Oromoof kennuu dha
3. Nafxanyaa waliin wal hiiku hanga dhumaatti.
4. WBO deegaru