Ethiopia says Egypt proposal on Nile dam hurts ‘sovereignty’

Ethiopia says Egypt proposal on Nile dam hurts ‘sovereignty’

ADDIS ABABA, Ethiopia — (washingtonpost)–Ethiopia’s foreign ministry in a sharply worded statement dismisses Egypt’s latest proposal on a massive Nile River dam project as “against the sovereignty of Ethiopia.”

The statement issued Friday comes shortly after Egypt said a new round of talks over the soon-to-be-finished $5 billion Grand Ethiopian Renaissance Dam failed to achieve progress.

Egypt fears Africa’s largest hydroelectric dam could reduce its share of the Nile, which serves as a lifeline for the country’s 100 million people. Ethiopia has roughly the same population and says the dam will help its economic development.

Ethiopia’s new statement says that “various new and harmful ideas that could harm the trust developed between Ethiopia, Egypt and Sudan should stop.”

The three countries are expected to hold technical negotiations from Sept. 30-Oct. 1 in Sudan.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.


▫️Wixinee Haaraa Masirii

Masiriin hidhi Abayyaa osoo walirraa hin citiin waggaa waggaan bishaan metir kiyuubi billiyoona 40 akka gadhiisu barbaaddi.

“Kun immoo sirrii miti. Fedhii misoomaa keenya gara fulduraa fi Sudaanis bishaan hagasii akka dabarsituf kan dirqisiisu waan ta’eef
waliigaltee akkasii hin fudhannu” jechuun dubbatan.

“Dabalataan Masirii kuufamni bishaanii hidhashee Aswaan jedhamu meetira 165 irraa akka gadi hin buune, yoo bu’es hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa bishaan akka gadhiisuuf barbaaddi. Kunis kan irratti waliigallu miti.

Itti fayyadamni bishaani hidha
Aswaan gadi jiru maal akka fakkaatu waan hin beekneef akkasumas fedhiin misoomaa keenya gara fulduraas waan jiruuf gaafifin akkanaa sirrii miti” jedhan Injinar Silashin.

Nuyis yaada Masir dhiyeessite kanaaf deebi ittisaa karaa saayinsaawaa ta’een ni qopheessinas jedhan.

Akka biyaatti dhimmi kun dhimma teknikaa malee dhimma siyaasaa miti jechuun kan dubbatan ministirri Bishaan, Jallisii fi Aanniisaa Injinar Silashii Baqqalaa “marii keenya hanga ammaatin bu’aan heddu argameera. Iftoomina uumuu keenyaanis walitti bu’iinsa hin barbaachisne hambisneerra” jedhan.

via BBC