Ethiopia released on Wednesday a senior opposition leader and prominent scholar who had been jailed for involvement in unrest that shook the country in 2015 and 2016.

Ethiopia released on Wednesday a senior opposition leader and prominent scholar who had been jailed for involvement in unrest that shook the country in 2015 and 2016.

This is one of my News today….

Dr Mararaan hiikamuu isaanitti gammadeen kaleessa galgala fakkii kana kaasee har’a hiriyoota koo wajjin mana jireenyaa isaanii deemnee laannef!

“lij yared”