Ethiopia/ Oromiyyaa Shiftaan Minilik caalu hin jiru !

Ethiopia/ Oromiyyaa Shiftaan Minilik caalu hin jiru !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kun Dabalaa Magarsaa dha. Gaafa Sambata guddaa Sa’a 8:00 tti mana isaaniiti marsanii paantiidhaan qullaa isaa reebaa fuudhanii deeman.
Borumtaasaa dafinnoo immoo mana isaanii sa’atii dheeraadhaaf sakatta’aa turan; garuu waan argan hin barre.
Nama baayyee funaananii hidhaa jiru. Kun maraatummaa OPDO kan daangaa darbaa jiru!!
======
Free Dabalaa Magarsaa!!

Dábessá Gemelal


Waliigaltee ABO fiODP gidduutti ta’e ilaalchisee WBOn maal jedha?
Ajajaan WBO Zoonii lixaa Jaal Marroo Dirribaa deebii qaba. “Qabsoon Bilisummaa Oromoof gaggeeffamu jabaatee itti fufa!”
Yeroo gabaabaa booda qabannee dhiyaanna!


#_june_19_2019

#_AKKEKACHISAA_XUMURAA_RAGOOLII_SOBA_OPDONQINDOOFTAAN HUNDAAF

Akkumaa beekamuu oromummaa isaanii qofaaf mirgaa lubbuun jiraachuu isaanii uguruun mana hidhaa wayyanee keessaatti darara cimaa irraan gaha janturte ammamoo ragoota soba irratti qindessuun yeroo amma june 19_2019 jechuun roobi har’aa mana murtiti sobaan dhiyeessa jiru.
Namoonni armaan gadiiti maqaan keessaan dhahame kun ragaa sobaaf warra qopha’eedha
1. Hajii Bantii Baayyisaa teessoo Baabboo Gambeel
2. Duulaa Abbaa Biyyaa teessoo magaalaa Najjoo
3. Maarqos Yaaadataa teessoo Beegii
4. Toofiiq ….. teessoo Beegii
5. Sajin Waaqtolaa Gurmeessaa teessoo Ba/ Gambeel
6. Hashim Umar teessoo Baabboo Gambeel
7. Bookaa Moosisaa teessoo Baabboo Gambeel
8. Saajin Badhaasaa Fufaa teessoo Baab/ Gambeel
9. Insp. Kadir Fiixee teessoo Magaalaa Gabaa Roobii
10. Ins. Geetahun Bonchooteessoo Mag/ Gaba Roobii
11. Tamaam Mirreessaa teessoo Magala Gaba Roobii
12. Darajjee Margaa teessoo Magaalaa Gabaa Roobii
13. Saj Tasfaayee Waggaa teessoo Ma/ Gabaa Roobii
14. Ummataa Oliiqaa teessoo Magaalaa Gabaa Roobii
15. Konstaabil Mulunaa Kabbadaa teessoo Magaalaa
Gabaa Roobii
#Amboo irraa namoota kan ukkaamsisaa jiran
1. Kaayyoo Fufaa
2. Caalaa Baayisaa
#Qindeessitootni
1. Hayiluu Gonfaa
2. Hayiluu Caffee
3. Dammallaash G/Mikaa’el
#Olaantuummaadhaa kan dhimmicha qindeessan
1. #_Hayiluu_Gonfaa
2. #_Kaayyoo_Fufaa

Warreen hafaanis ragaa qulquluu waliin isiinii dhiyeessina”

Via: Beekan G Erena